Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Stacja pomiarowa z hydrofornią na ukończeniu

Firma ATA Technik z Budzynia jest wykonawcą kontraktu nr 4, czyli prac modernizacyjnych przy chodzieskiej oczyszczalni ścieków w Studzieńcu. Zadania są częścią składową projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, realizowanego przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży.

 

 

 

1) W kwietniu Wykonawca prowadził roboty zasadniczo zgodnie z obowiązującym Harmonogramem, z niewielkimi odstępstwami, które nie wpływają na pozytywna ocenę tempa wykonawstwa. Do zakończenia okresu raportowania wykonano: - budynek krat i KR – bez zmian technologia 93%, budowlana 100%, elektryczna bez zmian 77% - stanowisko na kontenery i piasek SKSP - w zakresie armatury i rurociągów -100%, w zakresie branży budowlanej - bez zmian 77 % - punkt zlewny pulpy piaskowej PZPP: w zakresie armatury i rurociągów – 100%, w zakresie branży budowlanej – ok 100% - komora rozdziału KR2 – w zakresie branży budowlanej 100%, technologia 100%, branża elektryczna 72% - pompownia recylkulacyjna z komorą rozdziału KR3 – technologia i wyposażenie 100%, armatura i rurociągi 100% , w zakresie budowlanej 98%, branża elektryczna 8% - reaktory biologiczne nowe – branża budowlana 98%, armatura i rurociągi 100%, technologia 97%, elektryczna - 79% - osadnik wtórny nowy OWN w zakresie technologii – 100% zakresu, branża budowlana 100%, branża elektryczna 100% - stacja pomiarowa z hydrofornią SQH – w zakresie armatury i rurociągów 100%, branża budowlana 100%, technologia i wyposażenie 100%, branża elektryczna 97% - budynek garażowy GAR – branża budowlana 100%, armatura i rurociągi 100% -budynek zaplecza socjalno-technicznego – technologia i wyposażenie 36%,branża budowlana 82%, armatura i rurociągi – 47%, branża elektryczna 55%, - przepompownia części pływających PCP – branża budowlana 81%, technologia i wyposażenie 100%, armatura i rurociągi 100% - wylot ścieków oczyszczonych – technologia i wyposażenie 100% - komora armatury KA-1 – branża budowlana ok 100%, armatura i rurociągi – 100% - piaskownik poziomy – technologia bez zmian 100%, bez zmian branża budowlana 100% - sieci technologiczne – armatura i rurociągi - 93%, technologia i wyposażenie 99% - drogi wewn., ukszt. terenu i zieleń – branża budowlana 51% - pompownia główna – branża technologiczna i wyposażenie 100%, armatura i wyposażenie 100% - AKPiA – branża elektryczna 57% - zagęszczacz grawitacyjny nowy ZON - branża budowlana ok.100%, armatura i rurociągi 100%, technologia i wyposażenie 100% - biofiltr - branża budowlana 100%, technologiczna 95% - budynek energetyczny i stanowisko agregatu - branża elektryczna 22% - reaktory biologiczne stare - technologia i wyposażenie 50%, armatura i rurociągi 42%, branża budowlana 84%, elektryczna 94% - instalacje teletechniczne zewnętrzne - branża elektryczna 41% - komora S16 - armatura i rurociągi - 100% - poletko ociekowe popłuczyn - armatura i rurociągi 100%, branża budowlana 100% - osadnik wtórny stary - technologia i wyposażenie - 100%, armatura i rurociągi 100%, branża budowlana 100%, branża elektryczna 65% - stacja dmuchaw - technologia i wyposażenie 100%, - stanowisko kontenerów na osad - branża budowlana 46% 2) dla pozostałego zakresu robót objętych Kontraktem nie rozpoczęto prac. 3) Wykonawca w kolejnym okresie raportowym planuje kontynuację prac przy w/w obiektach oraz wykonywanie czynności rozruchowych w zakresie przewidzianym w Kontrakcie.