Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Kontrak V - o jedno zadanie bliżej końca robót

W ramach projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, realizowanego przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży, została w 100% sieć wodociągowa z i odebrana w 100%. Dokumentacja powykonawcza została zatwierdzona przez Inżyniera.

 

 

 

Kontrakt V

zadanie 1
1) Kontynuowane są roboty przy elewacji pomieszczeń 04-10, których zaawansowanie ocenia się na 99%.
2) Wykonawca wykonał w 100% prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji technologicznych SUW.
3) Wykonawca kontynuuje prace przy wykonaniu zagospodarowania terenu, które obecnie
są zaawansowane na poziomie 98%.
4) Trwają prace przy odstojniku wód popłucznych, które są zaawansowane w 98%.
5) Wykonawca jest w trakcie wykonywania prób rozruchowych, które rozpoczął od dnia 09.04.2014r. Dla wydajności SUW na poziomie 50m3/h uzyskał pozytywne wyniki dla wszystkich wymaganych parametrów uzdatnianej wody.

zadanie 2
1) Zakończono w 100% prace w zakresie zagospodarowania terenu.
2) Wykonawca wykonał rozruch nowego ujęcia wody (Podanin 3) z wynikiem pozytywnym.

zadanie 3
1) Sieć wodociągowa została wykonana i odebrana w 100%. Dokumentacja powykonawcza została zatwierdzona przez Inżyniera.

Wykonawca do zakończenia okresu raportowego wykonał w zakresie Kontraktu nr VII
zadanie 1
1) Wykonano sieć wodociągową na odcinku ok 3 640mb tj. 100% zakresu rzeczowego,
i zakończył prace porządkowe i przy odtworzeniach nawierzchni w 100%. Wykonawca
przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania. Inżynier zatwierdził przedmiotową dokumentację.

zadanie 2
1) Wykonawca wykonał 100% robót zasadniczych. Zakończył prace porządkowe wraz z wymaganymi próbami i przy odtworzeniach nawierzchni w 100%. Wykonawca przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania. Inżynier zatwierdził przedmiotową dokumentację.