Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Poprawki na kontrakcie VI

W kwietniu wykonawca kontynuował prace porządkowe i poprawkowe w zakresie wskazanym mu wcześniej przez branżowych Inspektorów Nadzoru i Inżyniera dla robót zasadniczych, dotychczas ukończonych w ramach kontraktu. Wykonawca zobowiązał się wykonać roboty poprawkowe w ul. Wierzbowej do dnia 17. 05. 2014 r.

Natomiast od dnia 09. 04. 2014 r. rozpoczął wykonywanie robót przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Chopina w Chodzieży. Zaawansowanie tych robót na koniec kwietnia można było ocenić na ok. 40% wykonania. Inspektor Nadzoru opiniował, iż zaangażowanie wykonawcy pozwoli na wykonanie tych robót w przedłużonym czasie na ukończenie tj. do dnia 20. 06. 2014 r. Roboty są wykonywane przez 3 brygady robocze.

 


 

W związku z realizacją wspomnianych wyżej prac doszło do spotkania pomiędzy wykonawcą prac, inżynierem i przedstawicielem MWiK sp. z o.o. z zarządcą drogi w celu ustalenia zakresu prac wynikających z konieczności odcinkowego wymieniania rur istniejącej kanalizacji deszczowej i związanych z tym robotami drogowymi.