Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Sieć Chodzież - Studzieniec - Milcz ukończona

Firma WIMAR sp. z o.o. - wykonawca prac kontraktu nr VIII realizowanych w ramach projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, realizowanego przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży, wykonał w 100% rurociąg PE160 sieci kanalizacji tłocznej KS1.

W kwietniu wykonawca informował o kontynuowaniu prac przy zagospodarowaniu terenów wokół w/w obiektów, a od dnia 17. 02. 2014 r. zostały wznowione prace związane z budową przepompowni P02 i P03 oraz rurociągu tłocznego DN75 Kierzkowice - Kamionka.

 

 

 

Realizując zadanie nr 2, w połowie kwietnia wykonawca zakończył roboty i wystąpił z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia.

W ramach realizacji zadania nr 5 firma WIMAR zakończyła prace przy budowie kolektora grawitacyjnego w rejonie ul. J. Kochanowskiego i Młyńskiej w Chodzieży. Inżynier wydał w dniu 21.03.2014 r. Świadectwo Przejęcia dla tego zadania.

 

Wykonawca zakończył również prace przy budowie kanalizacji w ul. S. Małachowskiego i ul. Malepszego w Chodzieży. Firma zakończyła prace odtworzeniowe w rejonie tych ulic, a kontynuowała prace w ul. kard. S. Wyszyńskiego.