Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Kontrakt IX - podsumowanie

W kwietniu ostatecznie zakończyły się wszelkie prace związane z realizacją IX kontraktu, będącego częścią projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, realizowanego przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży.


 

 

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe GAZOPOL Ltd sp. z o.o. - zakończył wszystkie roboty objęte Kontraktem tj. roboty montażowe dla kanalizacji sanitarnej, renowacji kanałów sanitarnych i przy odtworzeniach nawierzchni.

Konkrety dotyczące wykonanych prac przedstawiają się nastepujaco:

 

  • Kanalizacja sanitarna średnicy 400mm w ul. Korfantego – 100 % w zakresie renowacji kanałów, 100% w zakresie przyłączy i 100% w zakresie renowacji studni
  • Kanalizacja sanitarna średnicy 400mm w ul. Piłsudzkiego – 100 % w zakresie renowacji kanałów, 100% w zakresie przyłączy i 100% w zakresie renowacji studni
  • Kanalizacja sanitarna średnicy 400mm w ul. Gen. J. Hallera – 100 % w zakresie renowacji kanałów, 100% w zakresie przyłączy i 100% w zakresie renowacji studni
  • Kanalizacja sanitarna średnicy 400mm i 500mm w ul. Gen. J. Hallera – 100% w zakresie renowacji kanałów, 100% w zakresie renowacji studni, 100% w zakresie budowy nowego kanału i 100% w zakresie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni
  • Kanalizacja sanitarna średnicy 500mm i 200mm na Os. Kruczkowskiego – 100% w zakresie renowacji kanałów, 100% w zakresie renowacji studni, 100% w zakresie
  • budowy nowych kanałów 500mm i 100% w zakresie budowy nowych kanałów 200mm.