Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Miejska oczyszczalnia - dalsze prace

Przedstawiamy informację o postępach prac wykonywanych przez firmę ATA Technik prowadzącą roboty na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chodzieży, w ramach realizacji IV kontraktu będącego częścią projektu inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

 

- budynek krat i KR – technologia 98%, budowlana 100%, elektryczna bez zmian 77%
- stanowisko na kontenery i piasek SKSP - w zakresie armatury i rurociągów -100%,
w zakresie branży budowlanej - bez zmian 77 %
- punkt zlewny pulpy piaskowej PZPP: w zakresie armatury i rurociągów – 100%,
w zakresie branży budowlanej – ok 100%
- komora rozdziału KR2 – w zakresie branży budowlanej 100%, technologia 100%, branża elektryczna 72%
- pompownia recylkulacyjna z komorą rozdziału KR3 – technologia i wyposażenie 100%,
armatura i rurociągi 100% , w zakresie budowlanej 98%, branża elektryczna 8%
- reaktory biologiczne nowe – branża budowlana 98%, armatura i rurociągi 100%,
technologia 97%, elektryczna - 104%
- osadnik wtórny nowy OWN w zakresie technologii – 100% zakresu, branża budowlana 100%, branża elektryczna 100%
- stacja pomiarowa z hydrofornią SQH – w zakresie armatury i rurociągów 100%, branża budowlana 100%, technologia i wyposażenie 100%, branża elektryczna 97%
- budynek garażowy GAR – branża budowlana 100%, armatura i rurociągi 100%
-budynek zaplecza socjalno-technicznego – technologia i wyposażenie 100%,branża budowlana 88%, armatura i rurociągi – 47%, branża elektryczna 59%,
- przepompownia części pływających PCP – branża budowlana 81%, technologia i wyposażenie 100%, armatura i rurociągi 100%
- wylot ścieków oczyszczonych – technologia i wyposażenie 100%
- komora armatury KA-1 – branża budowlana ok 100%, armatura i rurociągi – 100%
- piaskownik poziomy – technologia bez zmian 100%, bez zmian branża budowlana 100%
- sieci technologiczne – armatura i rurociągi - 95%, technologia i wyposażenie 99%
- drogi wewn., ukszt. terenu i zieleń – branża budowlana 69%
- pompownia główna – branża technologiczna i wyposażenie 100%, armatura i wyposażenie 100%
- AKPiA – branża elektryczna 74%
- zagęszczacz grawitacyjny nowy ZON - branża budowlana ok.100%, armatura i rurociągi 100%, technologia i wyposażenie 100%
- biofiltr - branża budowlana 100%, technologiczna 95%
- budynek energetyczny i stanowisko agregatu - branża elektryczna 37%
- reaktory biologiczne stare - technologia i wyposażenie 100%, armatura i rurociągi 100%,
branża budowlana 100%, elektryczna 94%
- instalacje teletechniczne zewnętrzne - branża elektryczna 55%
- komora S16 - armatura i rurociągi - 100%
- poletko ociekowe popłuczyn - armatura i rurociągi 100%, branża budowlana 100%
- osadnik wtórny stary - technologia i wyposażenie - 100%, armatura i rurociągi 100%, branża budowlana 100%, branża elektryczna 65%
- stacja dmuchaw - technologia i wyposażenie 100%,
- stanowisko kontenerów na osad - branża budowlana 98%