Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Próby rozruchowe pozytywne

Firma WIMAR wykonująca prace w Chodzieży i okolicy zakończyła wszystkie roboty objęte kontraktem w wyznaczonym czasie i wystąpiła z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia.

 

 

 

 

zadanie 1

1) Zakończono roboty przy elewacji pomieszczeń 04-10.

2) Wykonawca wykonał w 100% prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji technologicznych SUW.

3) Wykonawca zakończył prace przy wykonaniu zagospodarowania terenu.

4) Zakończono prace przy odstojniku wód popłucznych. Wykonawca wykonał okładziny

klinkierowe.

5) Wykonawca wykonał próby rozruchowe. Dla wydajności SUW na poziomie 50m3/h uzyskał pozytywne wyniki dla wszystkich wymaganych

parametrów uzdatnianej wody.

zadanie 2

1) Zakończono w 100% prace w zakresie zagospodarowania terenu.

2) Wykonawca wykonał rozruch nowego ujęcia wody (Podanin 3) z wynikiem pozytywnym.

zadanie 3

1) Sieć wodociągowa została wykonana i odebrana w 100%. Dokumentacja powykonawcza została zatwierdzona przez Inżyniera.

 

Wykonawca do zakończenia okresu raportowego wykonał w zakresie Kontraktu nr VII

zadanie 1

1) Wykonano sieć wodociągową na odcinku ok 3 640mb tj. 100% zakresu rzeczowego,

i zakończył prace porządkowe i przy odtworzeniach nawierzchni w 100%. Wykonawca

przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania. Inżynier zatwierdził przedmiotową dokumentację.

zadanie 2

1) Wykonawca wykonał 100% robót zasadniczych. Zakończył prace porządkowe

wraz z wymaganymi próbami i przy odtworzeniach nawierzchni w 100%. Wykonawca przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania. Inżynier zatwierdził przedmiotową dokumentację.