Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Kontrakt nr IV

PROJEKT: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” - Kontrakt IV - zadnie „Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg”.

  • ZADANIE: Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków
    Studzieniec Łęg”.
Data opis | plik do pobrania format
20-06-2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy obejmującej zamówienia uzupełniające PDF
27-07-2012 Informacja o ponownym wyborze oferty PDF
23-07-2012 Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty PDF
29-06-2012 Ogłoszenie o wyborze oferty PDF
26-04-2012 Zmiana SIWZ
26-04-2012 Komunikat do Wszystkich Wykonawców PDF
26-04-2012 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie. PDF
26-04-2012 Modyfikacja SIWZ PDF
26-04-2012 Odpowiedzi na pytania wykonawców PDF
26-04-2012 Załącznik (edytowalny) do IDW DOCX
26-04-2012 Załacznik nr 1. do ST-05.03 PDF
26-04-2012 Rysunek 1/14 PDF
26.04.2012 Technologia laboratorium ZIP
02.05.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
05-03-2012
Część I - IDW PDF
Część II - Kontrakt PDF
Część III - Specyfikacje techniczne ZIP
Część IV - Przedmiary robót ZIP
Część V - Dokumentacja projektowa
Branża architektoniczno- konstrukcyjna ZIP
Branża drogowa ZIP
Branża elektryczna i AKPiA ZIP
Branża sanitarna ZIP
Branża technologiczna ZIP
Branża wodno inżynieryjna ZIP
Informacja BIOZ ZIP
Projekt zagospodarowania terenu ZIP
26.04.2012 Technologia laboratorium ZIP
09.03.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
12.03.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
12.03.2012 Przedmiar robót wersja edytowalna XLS
27.03.2012 Sprostowanie PDF
27.03.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
27.03.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
27.03.2012 Modyfikacja SIWZ PDF
27.03.2012 ST_05_05 po zmianach PDF
27.03.2012 ST_07_01 po zmianach PDF
02.04.2012 Przedmiar robót po modyfikacji XLS
17.04.2012 Komunikat dla Wykonawców PDF
29-02-2012
29-02-2012 Ogłoszenie o przetargu PDF