Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Kontrakt IX - prace do końca września

W poniedziałek 29 lipca firma Gazopol (generalny wykonawca prac na kontrakcie 9) rozpoczęła roboty budowlane na ul. Kruczkowskiego w Chodzieży. Czas wykonywania robót przewidziany jest do końca sierpnia 2013 r. Od poniedziałku 5 sierpnia przedsiębiorstwo rozpoczęło prace na ulicach: Korfantego, Piłsudskiego, Hallera i Witosa w Chodzieży. Termin zakończenia tych robót planowany jest koniec września.

Prace projektowe na kontrakcie 9 zostały sfinalizowane na początku lipca uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

 

Kontrakt IX obejmuje  zaprojektowanie i w dalszej części wykonanie prac związanych z  modernizacją kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Witosa, Korfantego, Piłsudskiego w Chodzieży,  oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej na  Osiedlu Kruczkowskiego w Chodzieży.

Kontrakt jest częścią realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.