Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Przebudowa w Milczu

Postępy prac firmy Wimar w ramach kontraktu nr VIII mieszczącego się w realizacji przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży projektu inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

ZADANIE nr 1. - Przebudowa systemu pompowego Milcz. ZADANIE nr 2. - Budowa sieci wodociągowej magistralnej Chodzież - Studzieniec - Milcz. ZADANIE nr 4. - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ul. Podgórna w Chodzieży. ZADANIE nr 5. - Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Buszczaka, Młyńska, Kochanowskiego w Chodzieży - etap II. ZADANIE nr 6. - Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. ks. Prymasa Wyszyńskiego, ks. Tomasza Malepszego w Chodzieży - rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.