Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Listopadowe postępy - kontrakt IV

W artykule znajduje się dokumentacja fotograficzna z prac wykonywanych przez firmę ATATECHNIK w ramach kontraktu nr IV mieszczącego się w realizacji przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży projektu inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Zdjęcia ukazują stan prac na koniec listopada 2013 r.

 

Do końca listopada wykonano: budynek krat i KR — bez zmian technologia 93%, budowlana 97%, elektryczna bez zmian 74%; stanowisko na kontenery i piasek SKSP - w zakresie armatury i rurociągów -100%, w zakresie branży budowlanej - bez zmian 77 °k; punkt zlewny pulpy piaskowej PZPP: w zakresie armatury i rurociągów — bez zmian 16%, w zakresie branży budowlanej — ok 100%; komora rozdziału KR2 — w zakresie branży budowlanej 66%, technologia 100%; pompownia recylkulacyjna z komorą rozdziału KR3 — technologia i wyposażenie 62%, armatura i rurociągi 100% , w zakresie budowlanej 98%, branża elektryczna 8%; reaktory biologiczne nowe — branża budowlana 84%, armatura i rurociągi 100%, technologia 97%; - osadnik wtórny nowy OWN w zakresie technologii — bez zmian ok 100% zakresu, branża budowlana ok 100%, branża elektryczna 100% stacja pomiarowa z hydrofornią SQH — w zakresie armatury i rurociągów 100%, branża budowlana 100%, technologia i wyposażenie 99%, branża elektryczna 97% budynek garażowy GAR — branża budowlana 99%, armatura i rurociągi ok 74% budynek zaplecza socjalno-technicznego — branża budowlana ok 70%, armatura i rurociągi — 39%, branża elektryczna 36%, przepompownia części pływających PCP — branża budowlana 81%, technologia i wyposa­żenie 100%, armatura i rurociągi 100% wylot ścieków oczyszczonych — technologia i wyposażenie 100% komora armatury KA-1 — branża budowlana ok 100%, armatura i rurociągi — 100% piaskownik poziomy — technologia bez zmian 100%, bez zmian branża budowlana 97% sieci technologiczne — armatura i rurociągi - 56%, technologia i wyposażenie 7,6% drogi wewn., ukszt. terenu i zieleń — bez zmian 6% pompownia główna — branża technologiczna i wyposażenie 100%, armatura i wyposażenie 100% AKPiA — branża elektryczna 9% zagęszczacz grawitacyjny nowy ZON - branża budowlana ok.95%, armatura i rurociągi 10% biofiltr - branża budowlana 100%, technologiczna 95% budynek energetyczny i stanowisko agregatu - branża elektryczna 20% reaktory biologiczne stare - technologia i wyposażenie 0,26%, armatura i rurociągi 22%, branża budowlana 58%, elektryczna ok 5% instalacje teletechniczne zewnętrzne - branża elektryczna 23% komora S16 - armatura i rurociągi – 41% Dla pozostałego zakresu robót objętych Kontraktem nie rozpoczęto prac. Wykonawca w kolejnym okresie raportowym planuje kontynuację prac przy w/w obiektach oraz wykonywanie czynności rozruchowych w zakresie przewidzianym w Kontrakcie

 

Przesuń wskaźnik myszy nad zdjęcie, żeby zobaczyć jego opis