Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Kontrakty V i VII - listopad

Postępy prac ramach kontraktów V i VII na koniec listopada, które Wchodzą w skład realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

Prace wykonuje firma Ekowodrol z Koszalina w ramach realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp z o.o. w Chodzieży, projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko - pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”.

 

 

Kontrakt V

zadanie 1

1) Wykonawca przygotowuje się do wykonania próby szczelności zbiornika kontaktowego.

2) Wstrzymano roboty przy elewacji pomieszczeń 04-10, których zaawansowanie ocenia się na 80%. Ich wznowienie planuje sie na wiosnę 2014r.

3) Wykonawca zakończył prace przy układaniu płytek w hali filtrów.

4) Trwają prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji technologicznych SUW i dotychczas wykonano je w 60%.

5) Wykonawca wykonał tynki wewnętrzne w pom. 01 - 03, wykonał sufity podwieszane.

6) Wykonano stolarkę okienną dla pom. 04 - 10 w 100%.

7) Trwają prace przy odstojniku wód popłucznych, które są zaawansowane w 80%.

zadanie 2

1) Zakończono w 100% prace w zakresie zagospodarowania terenu.

zadanie 3

1) sieć wodociągowa została wykonana i odebrana w 100%. Dokumentacja powykonawcza

została zatwierdzona przez Inżyniera.

Wykonawca do dnia dzisiejszego wykonał w zakresie Kontraktu nr VII

zadanie 1

1) Wykonano sieć wodociągową na odcinku ok 3 640mb tj. 100% zakresu rzeczowego, i zakończone zostały prace porządkowe i przy odtworzeniach nawierzchni w 100%. Wyko­nawca przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania. Inżynier zatwierdził przedmiotową dokumentację.

zadanie 2

1) Wykonawca wykonał 100% robót zasadniczych. Zakończył prace porządkowe wraz z wymaganymi próbami i przy odtworzeniach nawierzchni w 100%. Wykonawca przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania. Inżynier zatwierdził przedmiotową dokumentację.

 

Przesuń wskaźnik myszy nad zdjęcie, żeby zobaczyć jego opis