Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Kontrakt VI - listopad na ulicy Ujskiej

Przedstawiamy dokumentację fotograficzną z prac wykonywanych w listopadzie br przez firmę Ekobet w ramach realizacji kontraktu VI będącego częścią wykonywanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży projektu inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

W omawianym okresie Wykonawca realizował roboty zgodnie z założe­niami Programu Naprawczego. W ostatnim tygodniu listopada zwiększył potencjał sprzętowy i ludzki, który skierował do realizacji prac objętych Kontraktem. Roboty w tym czasie realizowało 4-5 brygad roboczych ( wystawionych przez Podwykonawcę).

 

 

Wykonawca realizował następujące roboty objęte Kontraktem:

Zakończono roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej. Zakończono roboty przy odtworzeniu nawierzchni.

Zakończono roboty montażowe w ul. Traugutta dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej .Pozostały do wykonania przyłącza i odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca wykonał główny kolektor sanitarny w ul. Łukasiewicza wraz z odtworze­niem nawierzchni. Pozostało do wykonania odtworzenie nawierzchni i trylinki.

Wykonawca w rejonie ul. Ujskiej ( przy podziemnym przejściu pod torami) nadal re­alizuje prace przy budowie sieci wodociągowej oraz prace odtworzeniowe.

 

Przesuń wskaźnik myszy nad zdjęcie, żeby zobaczyć jego opis