Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Zakończyły się prace w ramach kontraktu 9

Wykonawca zakończył wszystkie roboty objęte kontraktem IX tj. roboty montażowe dla ka­nalizacji sanitarnej, renowacji kanałów sanitarnych i przy odtworzeniach nawierzchni. W związku z powyższym Wykonawca opracowuje obecnie dokumentację powykonawczą. Wykonawca w terminie kontraktowym zgłosi zakończenie robót i wystąpi z wnioskiem o Świadectwo Przejęcia.

Fotografie dokumentują prace wykonywane do końca października.

 

 

 

W listopadzie wykonawca realizował prace na wszystkich odcinkach wykazanych w kontrakcie z zaangażowaniem, które pozwoliło na zniwelowanie dotychczasowych opóźnień i zasadnicze ich ukończenie.

Do końca raportowanego okresu Wykonawca wykonał następujące zakresy robót:

 

  • Kanalizacja sanitarna średnicy 400mm w ul. Korfantego — 100 % w zakresie renowacji kanałów, 100% w zakresie przyłączy i 100% w zakresie renowacji studni
  • Kanalizacja sanitarna średnicy 400mm w ul. Piisudzkiego — 100 % w zakresie renowacji kanałów, 100% w zakresie przyłączy i 100% w zakresie renowacji studni
  • Kanalizacja sanitarna średnicy 400mm w ul. Gen. J. Hallera — 100 °k w zakresie renowa­cji kanałów, 100% w zakresie przyłączy i 100% w zakresie renowacji studni
  • Kanalizacja sanitarna średnicy 400mm i 500mm w ul. Gen. J. Hallera — 100% w zakresie renowacji kanałów, 100% w zakresie renowacji studni, 100% w zakresie budowy nowe­go kanału i 100% w zakresie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni
  • Kanalizacja sanitarna średnicy 500mm i 200mm na Os. Kruczkowskiego — 100% w zakresie renowacji kanałów, 100% w zakresie renowacji studni, 100% w zakresie budowy nowych kanałów 500mm i 100% w zakresie budowy nowych kanałów 200mm