Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Kontrakt V - sieć wodociągowa wykonana w 100%

Budowa sieci wodociągowej w ramach realizacji ostatniego z trzech zadań kontraktu nr V została ukończona. W finałowym stadium znajdują się prace przy odstojniku wód popłucznych, których zaawansowanie na koniec grudnia wynosiło 80% wykonania. Wykonawcą jest firma Ekowodrol z Koszalina w ramach realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp z o.o. w Chodzieży, projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko - pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

Analiza postępów prac w grudniu przedstawia się następująco:

Kontrakt V

zadanie 1

1) Wykonawca przygotowuje się do wykonania próby szczelności zbiornika kontaktowego.
2) Wstrzymano roboty przy elewacji pomieszczeń 04-10, których zaawansowanie ocenia się na 80%. Ich wznowienie planuje się na wiosnę 2014 r.
3) Wykonawca zakończył prace przy układaniu płytek w hali filtrów.
4) Trwają prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji technologicznych SUW i dotychczas wykonano je w 60%.
5) Wykonawca wykonał tynki wewnętrzne w pom. 01 - 03, wykonał sufity podwieszane.
6) Wykonano stolarkę okienną dla pom. 04 - 10 w 100%.
7) Trwają prace przy odstojniku wód popłucznych, które są zaawansowane w 80%.

zadanie 2
1) Zakończono w 100% prace w zakresie zagospodarowania terenu.

zadanie 3
1) Sieć wodociągowa została wykonana i odebrana w 100%. Dokumentacja powykonawcza została zatwierdzona przez Inżyniera. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia dla tej części Robót.


Kontrakt VII

zadanie 1


1) Wykonał sieć wodociągową na odcinku ok 3 640mb tj. 100% zakresu rzeczowego, i zakończył prace porządkowe i przy odtworzeniach nawierzchni w 100%. Wykonawca przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania. Inżynier zatwierdził przedmiotową dokumentację. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia dla tej części Robót.

zadanie 2

1) Wykonawca wykonał 100% robót zasadniczych. Zakończył prace porządkowe wraz z wymaganymi próbami i przy odtworzeniach nawierzchni w 100%. Wykonawca przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania. Inżynier zatwierdził przedmiotową dokumentację. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia dla tej części Robót.

 

Przesuń wskaźnik myszy nad zdjęcie, żeby zobaczyć jego opis