Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Kolejne prace przy oczyszczalni

W ramach kontraktu IV będącego częścią realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży projektu inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” wykonująca je firma ATA Technik z Budzynia przeprowadziła w lutym kolejne prace, których przegląd publikujemy poniżej.

- budynek krat i KR – bez zmian technologia 93%, budowlana 100%, elektryczna bez zmian 74%;

- stanowisko na kontenery i piasek SKSP - w zakresie armatury i rurociągów -100%, w zakresie branży budowlanej - bez zmian 77 %

- punkt zlewny pulpy piaskowej PZPP: w zakresie armatury i rurociągów – 100%, w zakresie branży budowlanej – ok 100%

- komora rozdziału KR2 – w zakresie branży budowlanej 66%, technologia 100%

- pompownia recylkulacyjna z komorą rozdziału KR3 – technologia i wyposażenie 100%, armatura i rurociągi 100% , w zakresie budowlanej 98%, branża elektryczna 8%

- reaktory biologiczne nowe – branża budowlana 94%, armatura i rurociągi 100%, technologia 97%, elektryczna - 79%

- osadnik wtórny nowy OWN w zakresie technologii – 100% zakresu, branża budowlana 100%, branża elektryczna 100%

- stacja pomiarowa z hydrofornią SQH – w zakresie armatury i rurociągów 100%, branża budowlana 100%, technologia i wyposażenie 99%, branża elektryczna 97%

- budynek garażowy GAR – branża budowlana 99%, armatura i rurociągi 100%

-budynek zaplecza socjalno-technicznego – technologia i wyposażenie 31%,branża budowlana 76%, armatura i rurociągi – 47%, branża elektryczna 40%,

- przepompownia części pływających PCP – branża budowlana 81%, technologia i wyposażenie 100%, armatura i rurociągi 100%

- wylot ścieków oczyszczonych – technologia i wyposażenie 100%

- komora armatury KA-1 – branża budowlana ok 100%, armatura i rurociągi – 100%

- piaskownik poziomy – technologia bez zmian 100%, bez zmian branża budowlana 100%

- sieci technologiczne – armatura i rurociągi - 90%, technologia i wyposażenie 99%

- drogi wewn., ukszt. terenu i zieleń – branża budowlana 12%

- pompownia główna – branża technologiczna i wyposażenie 100%, armatura i wyposażenie 100%

- AKPiA – branża elektryczna 16%

- zagęszczacz grawitacyjny nowy ZON - branża budowlana ok.100%, armatura i rurociągi 100%, technologia i wyposażenie 100%

- biofiltr - branża budowlana 100%, technologiczna 95%

- budynek energetyczny i stanowisko agregatu - branża elektryczna 22%

- reaktory biologiczne stare - technologia i wyposażenie 50%, armatura i rurociągi 42%, branża budowlana 73%, elektryczna 85%

- instalacje teletechniczne zewnętrzne - branża elektryczna 39%

- komora S16 - armatura i rurociągi - 41%

- poletko ociekowe popłuczyn - armatura i rurociągi 100%, branża budowlana 81%

- osadnik wtórny stary - technologia i wyposażenie - 100%, armatura i rurociągi 100%, branża budowlana 100%, branża elektryczna 19%

- stacja dmuchaw - technologia i wyposażenie 56%,

- stanowisko kontenerów na osad - branża budowlana 25%

2) dla pozostałego zakresu robót objętych Kontraktem nie rozpoczęto prac.

3) Wykonawca w kolejnym okresie raportowym planuje kontynuację prac przy w/w obiektach oraz wykonywanie czynności rozruchowych w zakresie przewidzianym w Kontrakcie.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.