Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Prace w Podaninie i Stróżewie

Kontrakty nr V i nr VII realizowane przez firmę Ekowodrol obejmują prace w Podaninie, Stróżewie, Podaninie, Krystynce i Chodzieży. Zakres prac obejmuje:

 

Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w  Podaninie, odwiert studni głębinowej ujęcie Podanin III (rurociąg wody surowej), budowę sieci wodociągowej magistralnej Podanin, Krystynka, Stróżewo (kontrakt V) oraz budowę sieci wodociągowej magistralnej Podanin, Chodzież i budowę sieci wodociągowej magistralnej Podanin, Stróżewko, Stróżewo (kontrakt VII).

W lutym wykonawca, w ramach kontraktu V Ekowodrol wykonał zakończoną pozytywnie próbę szczelności zbiornika kontaktowego. Kontynuowane były prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji technologicznych SUW sięgając progu 90% wykonania. Prace przy odstojniku wód popłucznych uzyskały 95% zaawansowania.

W 100% wykonano prace w zakresie zagospodarowania terenu. Sieć wodociągowa została wykonana i odebrana w 100%. Dokumentacja powykonawcza została zatwierdzona przez Inżyniera.

 

 

W ramach zadań zawartych w kontrakcie VII wykonano sieć wodociągową na odcinku ok 3 640mb tj. 100% zakresu rzeczowego, a także zakończono prace porządkowe i przy odtworzeniach nawierzchni. Wykonawca przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania, którą Inżynier zatwierdził.

W zupełności zakończone i zatwierdzone przez inżyniera są prace związane z budową sieci wodociągowej magistralnej Podanin, Stróżewko, Stróżewo.

 

Kontrakt jest częścią realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży projektu inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.