Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


ul. Chopina - jest opinia

Wykonawca obecnie realizuje prace porządkowe i poprawkowe w zakresie wskazanym przez branżowych Inspektorów Nadzoru i Inżyniera dla robót zasadniczych, dotychczas ukończonych w ramach Kontraktu.

 

 

Wykonawca podtrzymuje, że wykona roboty poprawkowe w ul. Wierzbowej do dnia 15.04.2014r. Po tej dacie Zamawiający rozważy wykonawstwo zastępcze w celu doprowadzenia robót do zgodności z Kontraktem.


W związku z koniecznością zweryfikowania zaprojektowanych rozwiązań technicznych Zamawiający przekaże kompletną opinię eksperta o przyjętej technologii wykonywania robót w aspekcie stwierdzonych niekorzystnych warunków hydrogeologicznych w ul. Chopina do dnia 20.03.2014r.

 

Opinia została wykonana, niemniej wymaga wg Inżyniera korekty w zakresie proponowanego wykonania konstrukcji nawierzchni. Dla proponowanej zmiany w wykonaniu robót w zakresie nawierzchni drogowej Zamawiający uzyskał zgodę zarządcy drogi.


W związku z powyższym Inżynier wydał polecenie wznowienia robót w ul. Chopina w Chodzieży.