Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Archiwum przetargów 2012

Kontrakt nr VIII, zadanie nr 1, 2, 4, 5, 6

PROJEKT: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODZIEŻ.

 • ZADANIE nr 1. - Przebudowa systemu pompowego Milcz.
 • ZADANIE nr 2. - Budowa sieci wodociągowej magistralnej Chodzież - Studzieniec - Milcz.
 • ZADANIE nr 4. - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ul. Podgórna w Chodzieży.
 • ZADANIE nr 5. - Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Buszczaka, Młyńska, Kochanowskiego w Chodzieży - etap II.
 • ZADANIE nr 6. - Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. ks. Prymasa Wyszyńskiego, ks. Tomasza Malepszego w Chodzieży - rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Data opis | plik do pobrania format
06-11-2012 Ogłoszenie o wyborze oferty PDF
18-09-2012 Odpowiedzi na pytania wykonawców PDF
18-09-2012 Zadanie nr 5. Profil zamienny PDF
18-09-2012 Zadanie nr 5. Mapa po zmianach PDF
18-09-2012 Zadanie nr 5-ujednolicony i poprawiony przedmiar PDF
03-09-2012 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie PDF
03-09-2012 Komunikat dla wszystkich Wykonawców PDF
27-08-2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
Poprawiona ST.03-02 Pompownie ścieków PDF
Poprawiony przedmiar robót dla zadania nr 1 XLS
Poprawiony przedmiar robót dla zadania nr 2 XLS
Uzupełniona dokumentacja zadanie 1 i 2 ZIP
21-08-2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
27-07-2012 Ogłoszenie PDF
IDW PDF
Część II - Kontrakt PDF
Zadanie nr 4. Modernizacja SUW Podgórna w Chodzieży
Specyfikacje techniczne ZIP
Projekt budowlany ZIP
Przedmiar robót - preambuła PDF
Przedmiar robót - kosztorys ofertowy XLS
Zadanie nr 1, 2, 5, 6.
Specyfikacje techniczne - część wspólna ZIP
ST.03.01 - rurociagi tłoczone PDF
ST.03.02 - pompowanie ścieków PDF
ST.03.03 - kanalizacja sanitarna PDF
ST.03.04 - kanalizacja deszczowa PDF
ST.04.00 - sieć wodociągowa PDF
Przedmiar robót - preambuła zadanie nr 1, 2, 5, 6 PDF
Zadanie nr 1, 2.
Opis techniczny PDF
Projekt budowlany - część rysunkowa ZIP
Przedmiar robót - zadanie nr 1. PDF
Przedmiar robót - zadanie nr 2. PDF
Zadanie nr 5.
Opis techniczny PDF
Projekt budowlany - część rysunkowa ZIP
Przedmiar robót - kosztorys ofertowy PDF
Zadanie nr 6.
Opis techniczny PDF
Projekt budowlany ZIP
Przedmiar robót - kosztorys ofertowy PDF

Kontrakt nr VI

 • ZADANIE nr 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Gajowa, Chopina, Ujska, Fabryczna w Chodzieży.
 • ZADANIE nr 2. Budowa sieci wodociągowej ul. Chopina, Ujska, Fabryczna w Chodzieży.
Data opis | plik do pobrania format
16-06-2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -zamówienia    uzupełniające dla zadania nr 2 PDF
19-06-2012 Ogloszenie o wyborze oferty PDF
02-04-2012
Ogłoszenie o przetargu PDF
02-04-2012
Część I - IDW PDF
Część II - Kontrakt PDF
Część III - Specyfikacje techniczne ZIP
Część IV - Przedmiar robót PDF
Przedmiar robót zadanie nr 1. XLS
Przedmiar robót zadanie nr 2. XLS
Część V - Dokumentacja projektowa
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ZIP
Projekt sieci wodociągowej ZIP
Projekty drogowe ZIP
Projekt przejścia pod torami ZIP
Decyzje administracyjne ZIP
17.04.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
17.04.2012 Załaczniki w wersji edytowalnej DOC
02.05.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
02.05.2012 Modyfikacja SIWZ PDF
Rysunek studni SW01 PDF
Rysunek studni SW02 PDF
Rysunek studni SW03 PDF
Rysunek studni SW04 PDF
Rysunek studni SW05 PDF

Kontrakt nr IX

PROJEKT: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODZIEŻ.

 • ZADANIE nr 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Hallera, Witosa, Korfantego, Piłsudskiego w Chodzieży.
 • ZADANIE nr 2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Osiede Kruczkowskiego w Chodzieży".
Data opis | plik do pobrania format
06-07-2012 Informacja o wyborze oferty PDF
14-06-2012
Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
Inspekcja kanałów kamerą tv - 1 część (297 MB) AVI
Inspekcja kanałów kamerą tv - 2 część (254 MB) AVI
Inspekcja kanałów kamerą tv - 2 część (329 MB) AVI
14-05-2012
Ogłoszenie o przetargu PDF
14-05-2012
Część I - IDW PDF
Część II - Kontrakt PDF
Część III - Program Funkcjonalno-Użytkowy ZIP
Część IV - Wykaz cen
Preambuła PDF
Przedmiar ofertowy XLS
Część V - Załączniki
Nr 2. Plan zagospodarowania Hallera. ZIP
Nr 3. Wypis z ewidencji gruntów. ZIP
Nr 4. Warunki techniczne Hallera, Piłsudzkiego. ZIP
Nr 5. Warunki techniczne odtworzenia istniejącej
nawierzchni w pasie dróg miejskich.
ZIP
Nr 6. Informacje na temat sposobu odtworzenia
istniejącej nawierzchni w pasie drogi powiatowej
.
ZIP
Nr 7. Badanie Geologiczne. ZIP
Nr 8. Mapy zasadnicze. ZIP
Nr 9. Schemat zakresu robót. ZIP
Nr 10. Inspekcja kamerą TVC. ZIP
Nr 11. Dokumentacja fotograficzna z inspekcji TVC. ZIP
Nr 12. PFU - zdjęcia. ZIP

Kontrakt nr V i VII

PROJEKT: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODZIEŻ - Kontrakt nr V i VII

Kontrakt nr V
 • nr 1. „Modernizacja SUW Podanin”.
 • nr 2. „Odwiert studni głębinowej ujęcie Podanin III (rurociąg wody surowej).
 • nr 3. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin, Krystynka, Stróżewo”.
Kontrakt nr VII
 • nr 1. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin, Chodzież”.
 • nr 2. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin, Stróżewko, Stróżewo”.
Data opis | plik do pobrania format
20.08.2012 Ogłoszenie o wyniku postępowania PDF
03.07.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
02.07.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
Zestawienie stolarki SUW Podanin PDF
Zestawienie stolarki SUW Podanin PDF
Zestawienie stolarki SUW Podanin PDF
Badania geologiczne-roboty liniowe ZIP
27.06.2012 Zmiana SIWZ PDF
Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
Załaczniki do oferty wersja edytowalna DOC
Przedmiary w wersji edytowalnej
Przedmiary ofertowy wersja edytowalna-SUW XLS
Przedmiar ofertowy -odwiert studni głębinowej ujęcie Podanin XLS
Przedmiar ofertowy -kontrakt V zadanie nr 3 XLS
Przedmiar ofertowy-kontrakt V zadanie nr 2 XLS
Przedmiar ofertowy-kontrakt VII zadanie nr 1 i 2 XLS
Zestawienie materiałów ,kontrakt V i VII roboty liniowe PDF
Uwaga! Informacja dodatkowa dla Wykonawców PDF
01-06-2012 Ogłoszenie o przetargu PDF
Część I - IDW PDF
Część II - Kontrakt PDF
Zadanie nr 1, 2, 3 - Budowa sieci wodociągowej
Część rysunkowa ZIP
Opis techniczny PDF
Przedmiar ofertowy ZIP
Specyfikacje techniczne ZIP
Zmiana technologii budowy sieci wodociągowej
na metodę bezwykopową
ZIP
Zadanie nr 1 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Podaninie
Projekt AKPIA ZIP
Decyzje administracyjne i uzgodnienia ZIP
Przedmiary ofertowe SUW ZIP
Specyfikacje techniczne SUW ZIP
Projekt SUW ZIP
Projekt przepompowni na terenie SUW PDF
Zadanie nr 2 - Odwiert studni głębinowej Podanin III
Projekt AKPIA ZIP
Projekt prac geologicznych ZIP
Przedmiary ZIP
Budowa rurociągu ZIP

Kontrakt nr IV

PROJEKT: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” - Kontrakt IV - zadnie „Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg”.

 • ZADANIE: Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków
  Studzieniec Łęg”.
Data opis | plik do pobrania format
20-06-2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy obejmującej zamówienia uzupełniające PDF
27-07-2012 Informacja o ponownym wyborze oferty PDF
23-07-2012 Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty PDF
29-06-2012 Ogłoszenie o wyborze oferty PDF
26-04-2012 Zmiana SIWZ
26-04-2012 Komunikat do Wszystkich Wykonawców PDF
26-04-2012 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie. PDF
26-04-2012 Modyfikacja SIWZ PDF
26-04-2012 Odpowiedzi na pytania wykonawców PDF
26-04-2012 Załącznik (edytowalny) do IDW DOCX
26-04-2012 Załacznik nr 1. do ST-05.03 PDF
26-04-2012 Rysunek 1/14 PDF
26.04.2012 Technologia laboratorium ZIP
02.05.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
05-03-2012
Część I - IDW PDF
Część II - Kontrakt PDF
Część III - Specyfikacje techniczne ZIP
Część IV - Przedmiary robót ZIP
Część V - Dokumentacja projektowa
Branża architektoniczno- konstrukcyjna ZIP
Branża drogowa ZIP
Branża elektryczna i AKPiA ZIP
Branża sanitarna ZIP
Branża technologiczna ZIP
Branża wodno inżynieryjna ZIP
Informacja BIOZ ZIP
Projekt zagospodarowania terenu ZIP
26.04.2012 Technologia laboratorium ZIP
09.03.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
12.03.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
12.03.2012 Przedmiar robót wersja edytowalna XLS
27.03.2012 Sprostowanie PDF
27.03.2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
27.03.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
27.03.2012 Modyfikacja SIWZ PDF
27.03.2012 ST_05_05 po zmianach PDF
27.03.2012 ST_07_01 po zmianach PDF
02.04.2012 Przedmiar robót po modyfikacji XLS
17.04.2012 Komunikat dla Wykonawców PDF
29-02-2012
29-02-2012 Ogłoszenie o przetargu PDF