Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Archiwum przetargów 2013

Kontrakt nr XVIII

PROJEKT: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODZIEŻ.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach  Kontraktu nr XVIII i zadań:

  • ZADANIE nr 1. Modernizacja  kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego, Reymonta w Chodzieży.
  • ZADANIE nr 2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży – rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Data opis | plik do pobrania format
21-01-2014 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego PDF
20-12-2013 Ogłoszenie o zmianie terminu  na składania ofert PDF
20-12-2013 Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana SIWZ
PDF
22-11-2013 Ogłoszenie o przetargu PDF
Tom I - IDW PDF
Tom II - Kontrakt PDF
Tom III - PFU
PDF
Część informacyjna PFU -załączniki
Załącznik nr 1 – wyrys z mpzp dla zadania nr 1 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego i Reymonta w Chodzieży. PDF
Załącznik nr 2 – decyzja środowiskowa wydana przez Burmistrza Miasta Chodzieży dla zadania nr 1 i 2 PDF
Załącznik nr 3 – decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży dla zadania nr 1 dotycząca lokalizacji w drogach powiatowych kanalizacji deszczowej oraz separatora piasku z załącznikiem graficznym określającym wymaganą lokalizację osadnika. PDF
Załącznik nr 3A - Mapa
Załącznik nr 4 – decyzja Burmistrza Miasta Chodzieży dla zadania nr 2 dotycząca lokalizacji w drogach gminnych sieci kanalizacji deszczowej – ul. Rolnej, Wiśniowej, Kwiatowej, Ludowej i Polnej w Chodzieży. PDF
Załącznik nr 5 –  wypis i wyrys z mpzp dla zadania nr 2. PDF
Załącznik nr 6 – decyzja Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Rolna, Wiśniowa, Kwiatowa, Ludowa, Polna, Mostowa, Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży. PDF
Załącznik nr 7 – wstępna opinia WZDW w sprawie przejścia poprzecznego pod drogą wojewódzką nr 193 i włączenia do istniejącej studni z załącznikiem graficznym. PDF
Załącznik nr 7A - Mapa PDF
Załącznik nr 8 –  wypis i wyrys z mpzp dla zadania nr 1. PDF
Załącznik nr 9 – Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną planowaną do realizacji siecią kanalizacji deszczowej dla zadania nr 2, ul. Ofiar Gór Morzewskich, Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Wiśniowa w Chodzieży. PDF
Załącznik nr 10 – Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną planowaną do realizacji siecią kanalizacji deszczowej dla zadania nr 2, ul. Ofiar Gór Morzewskich, Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Wiśniowa w Chodzieży. PDF
Załącznik nr 11 – Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną planowaną do realizacji siecią kanalizacji sanitarnej dla zadania nr 1, ul. Wojska Polskiego i Reymonta w Chodzieży. PDF
Załącznik nr 12 – Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną planowaną do realizacji siecią kanalizacji sanitarnej dla zadania nr 1, ul. Wojska Polskiego i Reymonta w Chodzieży. PDF
Załącznik nr 13 – Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną planowaną do realizacji siecią kanalizacji sanitarnej dla zadania nr 1, ul. Wojska Polskiego i Reymonta w Chodzieży - zakres do przebudowy i renowacji
PDF
Załącznik nr 14 – Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną planowaną do realizacji siecią kanalizacji sanitarnej dla zadania nr 1 ,ul. Wojska Polskiego i Reymonta w Chodzieży – zakres do renowacji. PDF
Załącznik nr 15 – Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną planowaną do realizacji siecią kanalizacji sanitarnej dla zadania nr 1 ,ul. Wojska Polskiego i Reymonta w Chodzieży – zakres do renowacji. PDF
Załacznik nr 16 - Inspekcja kamerą telewizyjną kanału jajowego 600 x 400 poddawanego renowacji. ZIP
Tom IV - Przedmiar robót wykaz cen
1. Preambuła PDF
2. Wykaz cen XLS

Kontrakt XI i XII_Przetarg nr 2

PROJEKT: Przetarg na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla projektu : Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Miasta i Gminy Chodzież”

Data opis | plik do pobrania format
26-02-2013 Ogłoszenie o wyniku postepowania PDF
07-02-2013 Umowa_projekt_po_modyfikacji PDF
04-02-2013 Zmiana ogłoszenia PDF
04-02-2013 Modyfikacja SIWZ PDF
04-02-2013 Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF
30-01-2013 Komunikat do wszystkich Wykonawców PDF
15-01-2013 Ogłoszenie o przetargu PDF
15-01-2013 Część 1 I-IDW PDF
15-01-2013 Cześć 2-Umowa PDF
15-01-2013 Cześć 3-Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) PDF
15-01-2013 Załącznik nr 8 PDF
15-01-2013 Załącznik nr 9 PDF
15-01-2013 Załacznik nr 10 PDF
15-01-2013 Załacznik nr 11 PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF