Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Projekty

Kontrakt IX - prace do końca września

W poniedziałek 29 lipca firma Gazopol (generalny wykonawca prac na kontrakcie 9) rozpoczęła roboty budowlane na ul. Kruczkowskiego w Chodzieży. Czas wykonywania robót przewidziany jest do końca sierpnia 2013 r. Od poniedziałku 5 sierpnia przedsiębiorstwo rozpoczęło prace na ulicach: Korfantego, Piłsudskiego, Hallera i Witosa w Chodzieży. Termin zakończenia tych robót planowany jest koniec września.

Prace projektowe na kontrakcie 9 zostały sfinalizowane na początku lipca uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Więcej…

Informacje z realizacji kontraktów

Co już zostało wykonane

Realizacja poszczególnych kontraktów według stanu na koniec kwietnia 2013 r.

 

Kontrakt IV

Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg” – prace budowlane

Dotychczas wykonano: stanowisko na kontenery i piasek, punkt zlewny pulpy piaskowej, osadnik wtórny wraz z armaturą i rurociągami (wykonawcą jest „ ATATECHNIK” z Budzynia), stacja pomiarowa z hydrofornią, wylot ścieków oczyszczonych oraz kolektor, a także budynek garażowy.

Dokumentacja fotograficzna
poszczególnych etapów budowy krok po kroku

przytrzymaj wskaźnik myszy nad zdjęciem, żeby zobaczyć jego opisKontrakt V


Zadanie nr 1. „Modernizacja SUW Podanin”
Wykonawca zakończył prace rozbiórkowe w zakresie robót budowlanych. Obecnie realizuje roboty budowlane w modernizowanej części SUW. Trwają prace przy fundamentowaniu zbiornika retencyjnego.


Zadanie nr 2. „Odwiert studni głębinowej ujęcie Podanin III (rurociąg wody surowej)
Wykonawca jest w trakcie odwiertu studni głębinowej wykonano 80 m odwiertu.
Zadanie nr 3. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Krystynka Stróżewo”
Wykonano 100% zakresu rzeczowego sieci wodociągowej. Wykonawca wykonał próby szczelności sieci na ww. odcinku

Kontrakt VII

Zadanie nr 1. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Chodzież”.
Wykonano sieć wodociągów na odcinku ok. 3 300mb tj. 80% zakresu rzeczowego. Wykonawcą jest „EKOWODROL” z Koszalina (K.V i VII)Zadanie nr 2. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Stróżewko Stróżewo”
Wykonawca rozpoczął roboty związane z montażem sieci wodociągowej - wykonał ok. 300 mb tj. ok.30% zakresu rzeczowego.

Kontrakt VI

Zadanie nr 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Gajowa, Chopina, Ujska, Fabryczna w Chodzieży.
Zadanie nr 2. Budowa sieci wodociągowej ul. Chopina, Ujska, Fabryczna w Chodzieży.

Wykonawca wykonuje prace w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Ujskiej oraz prace w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Gajowej, Chopina, Traugutta. W ulicach Ujskiej, Wierzbowej i Parkowej jest wykonywany rurociąg tłoczny. Wykonawcą jest „EKOBET” z Złocieniec (K.VI)

Wykonawca posadowił zbiornik pompowni i wykonał prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Kontrakt VIII

Wykonawca rozpoczął prace związane z budową stacji uzdatniania wody (SUW) na ul. Podgórnej w Chodzieży. Wykonawcą jest „WIMAR” z Koronowa (K.VIII)

Kontrakt IX

Wykonawca jest na etapie uzgodnień dokumentacji technicznej, planuje zakończyć prace do końca maja 2013 r. Wykonawcą jest „GAZOPOL” z Koszalina (K.IX)

Projekty w realizacji

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODZIEŻ

27-07-2012 KONTRAKT nr VIII
  Zadanie nr 1. - Przebudowa systemu pompowego Milcz.
  Zadanie nr 2. - Budowa sieci wodociągowej magistralnej Chodzież - Studzieniec - Milcz.
  Zadanie nr 4. - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ul.Podgórna w Chodzieży.
  Zadanie nr 5. - Modernizacja kanalizacji sanitarnej Buszczaka, Młyńska, Kochanowskiego w Chodzieży – etap II.
  Zadanie nr 6 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. ks. Prymasa Wyszyńskiego, ks. Tomasza Malepszego w Chodzieży - rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
   
01-06-2012 KONTRAKT nr V
  Nr 1. „Modernizacja SUW Podanin”
  nr 2. „Odwiert studni głębinowej ujęcie Podanin III (rurociąg wody surowej).
  nr 3. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Krystynka Stróżewo”.
   
01-06-2012 KONTRAKT nr VII
  nr 1. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Chodzież”.
  nr 2. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Stróżewko Stróżewo”
   
14-05-2012 KONTRAKT NR IX
  Roboty budowlane wraz z projektowaniem.
  ZADANIE nr 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Hallera, Witosa, Korfantego, Piłsudskiego w Chodzieży.
  ZADANIE nr 2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Osiede Kruczkowskiego w Chodzieży".
   
02-04-2012 KONTRAKT NR VI
  ZADANIE nr 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Gajowa, Chopina, Ujska, Fabryczna w Chodzieży.
  DANIE nr 2. Budowa sieci wodociągowej ul. Chopina, Ujska, Fabryczna w Chodzieży.
   
29-02-2012 KONTRAKT NR IV
  ZADANIE. Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg”