Kontrakt XVIII zadanie nr 3

Zadanie nr 3  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ul. Podgórna w Chodzieży

Instalacja pompy ciepła.

Data opis | plik do pobrania format
Ogłoszenie o przetargu PDF
24-06-2014
Część I - IDW PDF
Część II - Kontrakt PDF
Część III - ST
ZIP
Część IV - Przedmiar ofertowy ZIP
Część V - Projekt ZIP
Decyzje
ZIP
01-08-2014
Odpowiedź na pytanie Wykonawców
PDF
08-08-2014 Ogłoszenie o wyborze oferty
PDF