Sesja Rady Powiatu na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

W dniu 25 marca na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatu. Wizyta w  Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. wiązała  się z przypadającym na 22 marca Światowym Dniem Wody.

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992. Przedstawiciele wodociągów przybliżyli Radnym Powiatu, jego władzom i zaproszonym gościom zakres działania MWiK.

Przedstawili również informacje o dobiegającym końca projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”- przedsięwzięcia o całkowitej wartości 50.298.011,35 zł z czego 23.587.700,09 zł to dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zaprezentowano główne cele jakie osiągnięto  w wyniku jego realizacji: dostosowanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków do obecnych wymagań przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, a także optymalizacja technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej; uzbrojenie w sieć zbiorczej kanalizacji sanitarnej terenów zurbanizowanych miasta i gminy Chodzież; zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez optymalizację pracy miejskiego i gminnego systemu wodociągowego.